Boeken over Woltersum

Hieronder ziet u een aantal boeken waar de geschiedenis van Woltersum in staat gedeeltelijk of geheel gewijd aan het dorp Woltersum.

 

Omschrijving Sinds 1811 vormen Ten Boer, Thesinge, Ten Post, Sint Annen, Woltersum, Wittewierum, Winneweer, Garmerwolde en Lellens één gemeente onder de naam van het eerste en grootste dorp. Na meer dan 2000 jaar kennen we binnen de gemeentegrenzen van Ten Boer een fraaie bundeliing van landschappelijke vormen en culturele tradities. Het is een gebied met een zeer interessante geschiedenis, die tot nu toe nog niet beschreven was. Dit boek voorziet nu in deze behoefte. In combinatie met de talloze illustraties is het een volledig historisch overzicht geworden.

BoekDetails ISBN : 9789052942445 | Bindwijze : Niet bekend | Aantal pagina's : 168
Hoogte : Onbekend | Verschijningsdatum : 01 Januari 2010

Boek is nog nieuw te koop voor €7,50

 

 

Artikelcode: ISBN: 9789070287511

Net alsof het gisteren gebeurde: de onvergetelijke sneeuwstorm in 1979, die mens en dier dagenlang in zijn greep hield. Dorpen raakten van de buitenwereld afgesloten, de fotorolletjes waren uitverkocht. Het resultaat vindt u in dit "witte" boek.

Is 2ehands te koop voor een prijs rond de €20,-

 

 

 

Het boek van Woltersum (moeilijk te krijgen 2e hands prijzen varieëren tussen de €30,- tot €60,- )

BLAAUW, ONNO & JANSONIUS, HERMAN J. & SCHOLMA, MARTIN - Woltersum

1982. Linnen band. Pp: 158. ISBN: 9789090004396.

 

 

 

 

 

 

Boek over inundatie provincie Groningen

BEDUM — In het najaar van 1985 verschijnt een omvangrijk boek over de zogenaamde inundatie in de winter van 1944/1945 in Groningen. Deze moedwillige overstroming door de Duitse bezetter, in de gemeenten Delfzijl, Appingedam, Ten Boer, Loppersum en Slochteren, had voor velen ingrijpende gevolgen. Samensteller van het boek is de heer .J. R. van der Hoek uit Ten Boer, die zelf de inundatie meemaakte.

Op 18 september 1944 werden door de Duitse bezetter de zeesluizen te Delfzijl opengezet, met de bedoeling het gebied tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal onder water te zetten. De Duitsers wilden met deze ver-, dedigingslinie de geallieerde opmars stuiten. Een groot deel van genoemd gebied, en aangrenzende delen, kwam onder een halve tot twee meter water te staan.

De overstroming had grote en ingrijpende gevolgen voor de streek en de inwoners. De gevolgen waren zowel direct als indirect merkbaar, gedurende een lange periode tot half mei 1945 en zelfs daarna. Op 21 september 1944 gaven de gerheentebesturen de bewoners van de getroffen buitengebieden bevel een veilig heenkomen te zoeken. Velen vonden onderdak bij familie en bekenden elders in het noorden; zo namen vaak zo veel mogelijk meubelen en overig huisraad mee. De boeren brachten hun vee in veiligheid.

Een enkele hooggelegen boerderij bleef bewoond. De achtergebleven personen onderhielden met een roeibootje contact met de „vaste wal". Om zichzelf en de bezittingen te beschermen werd vaak een kunstmatige dijk aangelegd.

 

2e hands prijs varieërt tussen de €35,- tot €45,-

Bij gewoonrobert is een exemplaar te koop voor €27,50

 

 

Het meest recente boekje over Woltersum oftewel de watersnoodeditie 2012. De verhalen van de dorpsbewoners en direct betrokkenen zelf. Het boekje is ook nog te bestellen voor de 3e druk geloof ik en dan wel bij tilproat@kpnplanet.nl

 

Einde.

 

De boeken die hierboven zijn getoond zijn niet te koop bij gewoonrobert.nl